Home / Over Home Care

Over Home Care

Het Home Care Centrum, gevestigd in Rijswijk, biedt een compleet pakket van diensten op het gebied van zorg en welzijn.

Deze diensten worden onder één koepel verleend door aangesloten organisaties, zorgprofessionals en mantelzorgers. Wij werken ook nauw samen met huisartsen en transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen. Zo streven we naar het bundelen van alle krachten onder één koepel, binnen de zorg- en welzijnsorganisatie en gemeentes binnen regio Haaglanden.

Onze werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van onze hulpverleners is dat zij over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken en – waar dat mogelijk en nodig is – onderling hun krachten bundelen. Wij creëren een juiste match tussen de cliënt en de zorgmedewerker voor het behalen van een vertrouwde band en persoonlijke zorg. 

Dankzij deze benadering en de nabijheid van veel gelijkgestemde hulpverleners kan langs korte lijnen volledig ingespeeld worden op de behoeften van de cliënt. Zo kunnen we de optimale zorg leveren waarin uw wensen en benodigde ondersteuning centraal staan.

Neem contact op

Oprichting van Home Care Centrum

Wij ervaren dat er vaak knelpunten zijn op het gebied van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast worden de rechten van cliënten lang niet altijd gerespecteerd en zijn wij van mening dat financiële middelen in sommige gevallen efficiënter besteed kunnen worden. 

Vooral kwetsbare groepen lijden onder deze problemen, zoals eenzame ouderen, GGZ-cliënten, geïsoleerde vrouwen, tienermoeders, alleenstaande moeders, migranten, onjuist gedocumenteerde vreemdelingen, laaggeletterden, enzovoorts. Veel van hen krijgen niet de juiste hulp, vallen tussen wal en schip en worden vaak aan hun lot overgelaten. Dit heeft ons ertoe gebracht om, tezamen met een groot aantal gelijkgestemden, ons in te zetten voor de realisering van een ambitieus project: de oprichting van het Het Home Care Centrum.

Bel ons

Op werkdagen zijn wij van 08:30 – 17:00 uur bereikbaar op:
070 – 212 97 66


E-mail ons

U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie:
contactaanvraag versturen

Waarom Home Care Centrum?

Het Home Care Centrum is een plek waar professionals uit de meest uiteenlopende disciplines, zo nodig ondersteund door vrijwilligers, onder één koepel samenwerken om de juiste hulp te verlenen. Het project rust op drie pijlers:

  • Het zeer brede aanbod van zorg en diensten op het gebied van gezondheid en welzijn
  • Een zorgloket dat cliënten niet alleen doorverwijst, maar zich ervan verzekert dat de benodigde hulp daadwerkelijk wordt gevonden en verleend
  • De medewerking van gelijkgestemde zorgpartners, voor wie de cliënt centraal staat en die langs korte lijnen werken vanuit empathie, positiviteit, vertrouwen en verbinding

Maak een afspraak

Wat cliënten van ons vinden

Het Home Care Centrum laat zich tijdens deze missie leiden door het principe dat als de cliënt de zorg niet vindt, de zorg de cliënt dient te vinden.

5.0
Mijn vader maakt gebruik van Home Care Centrum thuiszorg en ik kan niet anders zeggen dat de mensen die mijn vader ondersteunen dat met bijzonder veel aandacht liefde en toewijding doen.

Daan

28-11-2023

5.0
Fijne communicatie met de organisatie en vaste verzorgers die rekening houden met mijn wensen.

Luuk

28-11-2023

Heeft u een vraag over
zorgverlening?

Het zorgloket neemt in het Home Care Centrum een centrale plaats in.

Naar zorgloket