Financiering van de zorg

De financiering van onze zorgverlening kan op verschillende manieren. Hieronder een overzicht op welke manier de zorg gefinancierd kan worden:

 • vanuit uw zorgverzekering (Zvw)
 • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • door particuliere financiering

Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg, nachtzorg en terminale zorg wordt gedekt door de basisverzekering. De financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekeraar of met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hier vindt u meer informatie over de Zvw.

Wat valt er onder thuiszorg?

Onder het zorgaanbod van thuiszorg behoren de volgende soorten zorg, te weten:

 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, het aan- en uitkleden, het eten en naar de wc gaan
 • Verpleging, zoals het geven van medicijnen en injecties, het toedienen van zuurstof en het aanbrengen van een infuus
 • Begeleiding bij het zelfstandig functioneren. Deze begeleiding is voor mensen met een ernstige of matige beperking
 • Huishoudelijke hulp, zoals opruimen, schoonmaken, stofzuigen, bedden opmaken en (af)wassen
 • Alfahulp. Dit is een lichtere soort hulp bij het huishouden voor maximaal 12 uur per week, verdeeld over maximaal drie dagen
 • 24-uurs zorg. Dit is dag en nacht persoonlijke verzorging of verpleging
 • Nachtzorg. Dit is verzorging of verpleging tussen 23.00 uur en 7.00 uur. De zorg kan ook op afspraak zijn.
 • Reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg